Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Kimitonejden är en förening för ungdomar och vuxna som har någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Också föräldrar, anhöriga och andra intresserade är välkomna med i verksamheten.

DUV i Kimitonejden hör till FDUV, den nationella intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.